SKŁAD RAD ODDZIAŁOWYCH ZZ CHEMIKÓW w TC Dębica.

Rada Oddziałowa BT – 1

Przewodniczący: Dobkowski Józej

Król Mateusz

Foks Tomasz

Grądzki Marek

Kantor Mariola

Rada Oddziałowa BT – 2 

Przewodniczący: Piekarczyk Józef

Dębska Renata

Sanecki Robert

Książek Robert

Stec Krzysztof

Tarczoń Tadeusz

Wiśniewski Jan

 Rada Oddziałowa BT – 3

Przewodniczący: Duda Bartosz

Grodecki Franciszek

Mądry Bernadeta

Smagacz Henryk

Strzałka Małgorzata

Kuśnierczyk Małgorzata

Krzystyniak Lucyna

Pięciorek Elżbieta

Chwiej Bogumił

 Rada Oddziałowa BT – 4 / PK

Przewodniczący: Fic Piotr

Małozięc Krystyna

Kołodziejczyk Paweł

Lenczowska Grażyna

Chodór Wioletta

Guzik Piotr

Kozioł Damian

Calik Danuta

Pietrucha Renata

Rada Oddziałowa BT – 6 

Przewodniczący: Buraś Bartłomiej

Mazur Marek

Kloc Jacek

Rada Oddziałowa UR 

Przewodniczący: Wicek Stanisław

Hunia Adam

Barnaś Miłosz

Bieniasz Bartosz

Rada Oddziałowa NP

Przewodniczący: Wójtowicz Paweł

Grabowy Witold

Jamróz Piotr

Mączyńska Anna

Król Łucja

Rada Oddziałowa ER ( emeryci i renciści ) 

Przewodniczący: Mądro Władysław

Ciebień Władysław

Pietrzyk Teresa

Matłok Jerzy

Hanusiak Kazimierz

Wojciechowski Leszek