Adres:

ZZ Chemików
ul. 1 Maja 1
39-200 Dębica

Telefony i email:
Bogdan Smołucha
przewodniczący

146801071               603958243  bogdan_smolucha@goodyear.com
Piotr Jamróz
z-ca przewodniczącego

146801072               727021422 piotr_jamroz@goodyear.com
Teresa Kołodziejczyk

146801070
Fax
146703121